close menu

Warunki

Definicje

 • Użytkownik lub obecny Klient: Osoba posiadająca konto do przelewów pieniężnych 1st Contact.
 • Nowy Klient: Osoba, która po raz pierwszy zarejestruje się w serwisie.
 • Polecony Klient: Nowy Klient, który zarejestruje się w serwisie po zaproszeniu przez obecnego Klienta.
 • Skuteczne polecenie: Ma miejsce, kiedy polecony Klient wykona swój pierwszy przelew z 1st Contact. Łączna suma jednorazowego przelewu lub kilku przelewów musi wynosić co najmniej 50 GBP lub więcej (lub ekwiwalent tej kwoty w innej walucie), aby nagroda za polecenie została wypłacona osobie polecającej.
 • Nagrody za polecenie: Kwota w funtach wypłacana użytkownikowi po skutecznym poleceniu. W ten sposób chcemy podziękować naszym użytkownikom za podzielenie się ze znajomymi informacją o naszym serwisie.

1. Oferowane nagrody za polecenie

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania oferty w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny. W przypadku zakończenia programu, wszystkie istniejące/niezrealizowane nagrody za polecenie zostaną wypłacone.

2. Polecenia, uprawnienia i śledzenie

2.1 Nagrody za polecenie

 • Za każde skuteczne polecenie osoba polecająca otrzyma 10 GBP
 • Liczba poleceń jest nieograniczona i będzie kumulować się do czasu wypłaty przez użytkownika
 • Użytkownik może wypłacić nagrodę za polecenie w dowolnym momencie, za pośrednictwem portalu płatniczego 1st Contact.

2.2 Uprawnienia

Aby mieć prawo do wzięcia udziału w programie Poleć Znajomego, użytkownicy muszą spełniać następujące kryteria:

 • Należy być zarejestrowanym Klientem serwisu do przelewów pieniężnych 1st Contact.
 • Zastrzegamy sobie prawo do kontroli wszystkich poleceń, w celu upewnienia się, czy spełniają one kryteria kwalifikujące osobę polecającą do otrzymania punktów za polecenie. Jeżeli kryteria z jakichkolwiek powodów nie będą spełnione (np. okaże się, że polecenie nie dotyczy osób pojedynczych, nowych lub niebędących wcześniej użytkownikami), zastrzegamy sobie prawo do usunięcia tych osób, wraz z wszystkimi naliczonymi punktami, z listy poleceń.

2.3 Śledzenie

Aby umożliwić nam odnalezienie poleconych Klientów i przydzielenie ich do właściwego użytkownika, konieczne jest:

 • Kliknięcie przez poleconego Klienta linku przesłanego mu przez użytkownika metodą/poprzez platformę wybraną przez tego użytkownika. Link przekieruje Klienta do strony z rejestracją. Po rejestracji imię i nazwisko poleconego Klienta zostanie połączone z użytkownikiem i śledzone przez 1st Contact.

3. Bezpieczeństwo konta

Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo własnego konta, dlatego nie powinni nikomu udostępniać żadnych informacji, w szczególności swojej nazwy użytkownika i hasła. 1st Contact Limited nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty poniesione na skutek uzyskania dostępu do konta użytkownika przez osobę trzecią, której udostępniono nazwę użytkownika i hasło.

4. Żądanie i otrzymywanie nagród za polecenie

Nagrody za polecenie wypłacane są wyłącznie w przypadku skutecznego polecenia nowych Klientów. Polecenie obecnego Klienta nie kwalifikuje do otrzymania nagrody. 1st Contact Limited zastrzega sobie prawo do kontroli zasadności wszelkich żądań. Jeżeli okaże się, że 1st Contact Limited uzna żądanie za nielegalne, z dowolnej przyczyny, zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia żądania i w razie konieczności wystąpienia na drogę sądową.

5. Oszustwo

1st Contact Limited zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w dowolnym czasie kontroli każdego użytkownika oraz wszelkich poleceń tego użytkownika. W razie podejrzenia działań oszukańczych, konto użytkownika może zostać zawieszone bezterminowo. Działania oszukańcze to m.in. posiadanie wielu kont, żądanie nienależnych nagród za polecenie, jak i wszelkie rodzaje uchybień zidentyfikowanych przez 1st Contact Limited.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Dzięki temu możemy zapewnić Ci najlepsze z możliwych doświadczeń. Jeżeli jesteś zadowolony z tego ustawienia, prosimy korzystać z naszej strony bez zmian. Więcej szczegółów na temat naszej polityki cookies znajdziesz tutaj.

Do you like cookies? We do, read why.